Lejebetingelser

 

 

 

 

 

 

Lejebetingelser
Som lejer forpligter man sig til at holde de lejede
effekter indboforsikret eller – for erhvervsvirksomheder –
erhversforsikret i lejeperioden.
Lejer har ansvaret for alle skader på eller tyveri af de lejede affekter.
DS LYD kan ved indgåelse af lejekontrakten
bede om at se dokumentation for, at der er tegnet forsikringer.
Ved skade på lejede effekter, skal DS LYD omgående underrettes.
Udstyret skal behandles omhyggeligt, og må ikke overlades til trediemand,
undtaget personale, der har er ansat hos lejer.
Det lejede må kun udføres fra dansk toldområde,
hvis særlig aftale er truffet herom.